Hoe vergroot u de innovatiekracht van uw organisatie? Hoe realiseert u nieuwe ambities? Wat doet u als uw positie in de keten verandert? Als bestuurder, directielid of toezichthouder speelt u voortdurend in op nieuwe ontwikkelingen.

Twynstra Gudde Executive Search helpt u daarbij. Wij kennen uw sector, doorgronden de vraagstukken waarmee u wordt geconfronteerd en staan u als partner terzijde.

Onze visie

Veel nieuwe uitdagingen vragen om een transformatie van uw organisatie. Mensen maken daarin het verschil. Vanuit onze kennis van uw sector, de stakeholders en uw opgave helpt Twynstra Gudde Executive Search u door in beeld te brengen welke specifieke profielen en competenties voor die transformatie zijn vereist. Ook helpen wij u met de personele invulling van de toezichts-, bestuurs- en directiefuncties of van teams met bestuursleden. Wij richten ons op organisaties binnen het openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties, zowel binnen het publieke als het private domein.

Het gaat ons niet alleen om het vinden van dé topkandidaat. Onze toegevoegde waarde is dat we executive search inzetten als een strategische interventie. We doorgronden uw bestuurlijke opgaven en sporen de ontbrekende profielen op. Zo komen we tot een match tussen uw organisatie en de mensen die uw ambities het best kunnen helpen realiseren. Zo geeft u een impuls aan noodzakelijke vernieuwingen.

Cases

Aanpak op maat

Wij geloven in cocreatie: samen met u en uw organisatie ontwerpen we een aanpak op maat. Een goede match is immers alleen te maken als we samen een gedragen functieprofiel maken. Dat is cruciaal om tot een eenduidige en consistente afweging van kandidaten te komen. De kandidaten die we voordragen, verdienen onze trots. En aangezien we samen met u de opgave verkennen, durven wij ook onverwacht en nieuw talent te presenteren. Weten wie je moet zoeken en vervolgens weten hoe je die vindt, daar zijn wij goed in.

Duurzaam betrokken

We gebruiken ontwikkelassessments om met een kandidaat een zorgvuldig introductie- en ontwikkelproces te doorlopen. Als u dat wilt, geven wij ook advies over arbeidsvoorwaarden en tijdelijke of vaste contractvormen. We zijn langere tijd gecommitteerd aan de opdracht en uw organisatie. We begeleiden het onboarding- en ontwikkelproces en volgen de kandidaat tot een jaar na de start. Ons werk is pas klaar als de kandidaat in uw organisatie is geworteld.

Over Twynstra Gudde Executive Search

De kern van ons werk is het doorgronden van de vragen waar onze opdrachtgevers zich voor gesteld zien. Met een palet van diensten helpen we opdrachtgevers om te komen tot vernieuwende én werkende oplossingen. Daarbij realiseert Twynstra Gudde Executive Search oplossingen door adequate invulling van management- en bestuursfuncties. Het is ons doel u daarbij maximaal te ontzorgen. Twynstra Gudde Executive Search en Twynstra Gudde Interim Management vormen een sterke combinatie voor managementvraagstukken onder de vlag van Twynstra Gudde. Vanuit kennis van uw sector, een vertrouwensrelatie en intensieve samenwerking staan we u in de boardroom met raad en daad terzijde.

Team

null

Beata Neerhoff

Directeur

Beata Neerhoff is een professional met passie voor het onderwijs. Zij aan zij met haar opdrachtgevers in deze sector zoekt ze naar realiseerbare oplossingen voor complexe vraagstukken. Ze slaat een brug tussen visie en uitvoering. Beata baseert zich daarbij op ruime ervaring als interim-manager en programmamanager voor grootschalige herontwerp- en verandervraagstukken. Ze kent de complexiteit en doorgrondt snel wat er speelt, maar ziet ook de kansen. En die brengt ze binnen bereik van haar opdrachtgevers.

Stel een vraag

Paul Smits

Partner

Paul Smits heeft een voorliefde voor het leveren van de beste zorg aan patiënten. Hij is gedreven om teams in de gezondheidszorg beter te laten functioneren. Hij doet dat onder andere door nieuwe concepten en door lessons learned in te brengen en toe te passen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn lange ervaring als adviseur en bestuurder in de zorg. Hij is een scherp analyticus, met oog voor de menselijke maat. Binnen de gezondheidszorg focust hij zich zowel op interim managementvraagstukken als op executive search.

Leon Bovée, managing partner

LEON BOVÉE

Partner

Leon Bovée daagt uit en zoekt met nieuwe coalities naar nieuwe kansen. Zo creëert hij samen met zijn opdrachtgevers échte doorbraken in strategische opgaven. Zijn focus ligt hierbij op het smeden van samenwerkingen en nieuwe opportunities met ICT. Hij maakt daarbij gebruik van jarenlange ervaring als eindverantwoordelijke binnen grote maatschappelijke organisaties. Momenteel richt hij zich primair op overheid en de financiële en zakelijke dienstverlening.

Peter de Regt, bestuursadviseur

Peter de Regt

Partner

Peter de Regt is een ervaren organisatieadviseur, managementtrainer en business partner voor overheidsorganisaties. Hij focust zich op de overheid, in het bijzonder departementen en lokale overheden. Hij spart graag met bestuurders en managers bij het oplossen van complexe management- en samenwerkingsvraagstukken. Hij gebruikt kennis en ervaring, maar vooral ook creativiteit om opdrachtgevers op een ander been te zetten en zo nieuwe openingen te vinden.

null

Anne Kodde

Partner

Anne Kodde is een betrokken businesspartner voor ondernemingen in de zorg. Ze is Rotterdamse met alle daadkracht die daarbij hoort: snel, resultaatgericht, slagvaardig, aanpakken en niet te ingewikkeld doen. Ze doorziet en maakt helder, brengt rust en overzicht. Haar drive is de opdrachtgever verder te helpen. Daarvoor zet ze haar jarenlange ervaring als interimmanager in. Het resultaat is een realistische interim-oplossing met impact.

null

Dick Webbink

Associate Partner

“Goed toezicht leidt tot goed bestuur, en daarmee tot een betere samenleving”. Met dat motto richt Dick Webbink zich op executive search voor bestuur, directie en toezicht voor overheden en andere maatschappelijke organisaties. Dick heeft een ruime ervaring in werving en selectie, de laatste vijftien jaar vooral op bestuurlijk en strategisch niveau. Vraagstukken rondom governance en toezicht hebben zijn speciale aandacht.

Contact

Twynstra Gudde - Anders denken, gewoon doen

Twynstra Gudde Interim Management behoort al decennia tot de top van de interim managementbureaus. Wij komen tot échte oplossingen voor complexe vraagstukken, die standhouden en die door de opdrachtgever zelf kunnen worden gecontinueerd. TGIM werkt hiertoe nauw samen met interim professionals, die de top zijn in Nederland in hun vakgebied en met ons adviesbureau, Twynstra Gudde. Wij werken al jaren nauw samen met zowel de publieke sector als het bedrijfsleven.

Erna Diekman
Management assistente
E-mail edi@tg.nl

footer-people

  • Oliemolenhof 14a
  • 3812 PB Amersfoort
  • Postbus 907
  • 3800 AX Amersfoort