BLOG: ‘Interim management blijft!’

BLOG: Interim management blijft!

Door: Leon Bovée, directeur TGIM

Minister Asscher reguleert de arbeidsmarkt met nieuwe regelgeving. Het ontslagrecht wordt versoepeld. Werkgevers worden zo verleid om eerder medewerkers in vaste dienst aan te nemen. Tegelijkertijd tracht de minister met stringente regels tijdelijke opdrachtovereenkomsten met zelfstandige professionals terug te dringen. Want er mag geen sprake zijn van zogenaamde verkapte dienstverbanden. Het is aan de belastingdienst om hierop streng toe te zien. Maar met welke toetsingscriteria, dat weet niemand.

Gelijktijdig staan bestuurders voor zware opgaven om hun organisaties door steeds woeligere tijden te loodsen. De druk neemt toe om snel te reageren vanwege niet verwachte concurrentie of door onrust in de samenleving. De behoefte aan échte, professionele interim managers groeit weer. Dat is niet alleen in onze praktijk te zien, ook de onlangs gepubliceerde Interim Index 2016 toont dat aan. Interim management is en blijft een uitstekende interventie om daadwerkelijk veranderingen te bewerkstelligen. Want vreemde ogen dwingen en niet altijd is de juiste kwaliteit “aan boord”. Opdrachtgevers gaan absoluut niet lichtvaardig om met het inschakelen van interim bestuurders en – managers. Als ze besluiten om deze extra investering te doen, dan is er vaak iets fundamenteels aan de hand. Het oplossen van gecompliceerde, voor de organisatie unieke, vraagstukken vraagt  ook echt om deze extra kundigheid. Kwaliteit die vaak in de eigen organisatie niet aanwezig is. Ingewikkelde kwesties hebben  deskundigheid en senioriteit nodig om tot een oplossing te komen.  Zij vragen om originaliteit en om frisheid. Competente interim managers zijn voor mij professionals die leiderschap tonen in de uitvoering van hun opdracht, maar ook voortdurend met “het andere been” buiten de organisatie blijven staan. Ze blijven zich verwonderen: “waarom gebeuren hier de dingen zoals ze gebeuren?”

Overigens is deze extra kwaliteit vaak alleen tijdelijk effectief. Dat zijn, lijkt mij, voldoende argumenten om te onderkennen dat een dienstverband, met een arbeidsovereenkomst als contractvorm, niet past. Hoe soepel het ontslagrecht ook wordt.

Neem contact op voor meer informatie via leon.bovee@tg.nl of 06-10468898.

BLOG: ‘Een echte leider vraagt om hulp’

Goede situatieanalyse bepaalt succes interim opdracht

Door: Hans Korremans, Business Consultant bij Twynstra Gudde Interim Management

Internet staat vol met veelvoorkomende valkuilen bij het (interim) managen van een project. Eén die steeds weer terug komt is: ‘zomaar beginnen’. Beginnen zonder een goed en gedragen projectplan is nooit een gewenste aanpak, maar er ligt nog een ander risico op de loer. Dit verdient al vóór het inrichten van een projectplan alle aandacht en past in de initiatiefase van een project. Ik heb het over het maken van een goede situatie- of probleemanalyse (intake).

Complexiteit

Niet alle interim management (IM) projecten zijn altijd complex en niet alle vraagstukken even taai. Een zogenaamde vervangingsvraag, als er behoefte is aan de tijdelijke invulling van een bestaande positie in een bedrijf, is meestal redelijk overzichtelijk. Ook de implementatie van bijvoorbeeld een ERP applicatie kan een ICT project zijn met een heldere kop en staart. Organisatorisch is zo’n project vaak niet complex van aard totdat de nieuwe manier van werken en de weerstand in de organisatie opeens problematisch blijken te zijn. De uitdagingen liggen dikwijls in organisatie-ontwikkelingsvraagstukken met een stevige verandercomponent. Ook in strategie-uitvoering of het voorkomen van een (bijna)crisis is het uitermate belangrijk de probleemstelling helder te hebben voordat er aan de uitvoering wordt begonnen.

Verrassingen

Het is niet de eerste keer dat ik een IM opdracht heb zien vastlopen als gevolg van verrassingen in de organisatie. Onlangs nog kwam een van onze interim managers er achter dat de door hem gedefinieerde voorwaarden voor succes niet goed overzien en gemanaged waren. Het bleek dat de twee aandeelhouders binnen het familiebedrijf onderling niet op een lijn zaten, waardoor het besluitvormingsproces tot stilstand was gekomen. In een andere situatie was er sprake van een managementwissel die dusdanig lang op zich liet wachten dat er een patstelling ontstond  en de essentiële rol van projectsponsor niet werd ingevuld. Voorbeelden te over waarbij het mandaat en de opdrachtscope vooraf niet goed zijn afgestemd, waardoor noodzakelijke organisatieaanpassingen uitblijven en de kern van het probleem dus niet wordt opgelost. Het resultaat: verrassingen die leiden tot extra kosten en vertraging bij de realisatie van de noodzakelijke doelstellingen.

5x WHY

Bedrijven en andere organisaties hebben niet altijd helder voor ogen wat er moet gebeuren. Het komt regelmatig voor dat ze niet goed kunnen verwoorden wat de echte oorzaak is van de problematiek. Een goede situatie- of probleemanalyse vooraf is dus essentieel. Het helpt om hierbij goed door te vragen tijdens het intake gesprek (5x Why; een probleemoplossende techniek uit LEAN om de grondoorzaak van een probleem te achterhalen). Voorwaarde is dus wel dat er verbinding is op het juiste niveau in de organisatie om tot die kern te komen. Een goede chemie (rapport), verstandhouding, respect en vertrouwen in elkaar zijn dan bepalend. Gelukkig zijn de interim managers, met wie wij bij TGIM werken, van het juiste kaliber en senioriteit om tot die verbinding te komen, maar de afhankelijkheid van de opdrachtgever is een bepalende voorwaarde. Echt leiderschap is essentieel, want uiteindelijk is het een kwestie van jezelf kwetsbaar durven en willen opstellen. Alleen echte leiders hangen uit het raam met een serieuze hulpvraag.

Perspectieven

De beschikbare tijd is natuurlijk een beperking, maar het is noodzaak om meerdere mensen in de organisatie te spreken om de probleemstelling te valideren en hierin meerdere perspectieven mee te wegen. De interim manager neemt hierbij de rol van consultant aan, al voordat hij tot actie overgaat. Het is niet ongebruikelijk om hier meerdere dagen tot soms een maand in te investeren, zeker bij grotere internationale organisaties. Een intake vergt tijd, wat niet iedereen kan of wil begrijpen, maar is absoluut van toegevoegde waarde. Wordt die tijd je niet gegund,  dan is de vraag of de voorwaarden voor succes wel aanwezig zijn. Er zijn interim managers die voor minder een opdracht teruggeven.

Professioneel netwerk

Binnen Twynstra Gudde Interim Mgt. (TGIM) werken we graag met beproefde concepten en methodieken om zo de kans op succes te maximaliseren. De ervaring leert dat desondanks het overgrote deel van onze opdrachten maatwerk betreft. Maatwerk die flexibiliteit vergt, ook tijdens de uitvoering van opdrachten. Denk hierbij aan het inzetten van expertise van Twynstra Gudde (TG) dochters zoals TG Advies of The Bridge naast die van TGIM. Of we voegen andere competenties en specialisten toe om een bijdrage te leveren en de projectvoortgang te continueren. We kunnen hiervoor terugvallen op een significant netwerk van professionals, wat ons onderscheidt in de markt.

Laat je horen

Dit is natuurlijk slechts één mening, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Ik ben erg benieuwd naar innovatieve, alternatieve oplossingen voor een goede situatie- of probleemanalyse. Heb je geëxperimenteerd met een vernieuwende vorm van intake die verrassend effectief was? Of heb je ideeën voor alternatieve, professionele netwerken om een complexe of taaie opdracht succesvol uit te voeren? Laat van je horen!

Hans Korremans (hans.korremans@tg.nl) / Twynstra Gudde Interim Management