BLOG: ‘Exponentiële organisaties, ook voor lokale welzijnsinstelling’

BLOG: ‘Exponentiële organisaties, ook voor lokale welzijnsinstelling’

Anjo Roorda, zelfstandig interimmanager bij TGIM

Organisaties kunnen tegenwoordig groeien als kool. Zo snel als de geheugencapaciteit van computerchips: exponentieel, in een doorgaande verdubbeling. Ze kunnen, bijvoorbeeld in de deeleconomie, ongekende effecten teweegbrengen. Zulke zogenaamde ‘exponentiële organisaties’ maken gebruik van informatievoorziening en kunstmatige intelligentie. Zo’n exponentiële organisatie en, pak hem beet, een lokale welzijnsinstelling zijn compleet verschillende werelden. Toch blijkt een organisatie als stichting Van Houten&co (welzijn in Houten) er goed gebruik van te kunnen maken.

Exponentiële organisaties brengen digitale producten voort en hebben met een minimale organisatie maximale impact. Ze huren in wat ze nodig hebben. Ze vormen een community die tegen heel lage kosten product­ontwikkeling en marktonderzoek uitvoert en zorgt dat benodigde informatie, de moderne bloedstroom van organisaties, vanzelf en in overvloed naar hen toe komt. In een wereld waarin voortdurend ontwrichting (disruption) plaatsvindt, zijn ze die voor door zelf te ontwrichten.

Wie zich niet aanpast, is verloren. Dat stellen Salim Ismail en Yuri van Geest in hun boek Exponentiële organisaties. Waarom nieuwe organisaties tien keer beter, sneller en goedkoper zijn –  en hoe jij dat ook wordt (Amsterdam/­Antwerpen 2015).

Community

Maar hoe werkt dit in een lokale welzijnsinstelling in een VINEX-gemeente? Samen met Willy Lageveen, de directeur-bestuurder van Van Houten&co, ben ik er mee aan de slag gegaan. Het ging ons niet om exponen­tiële groei, kunstmatige intelligentie of digitalisering van alle dienstverlening. In een tijd van sociale media en virtualisering is menselijk contact namelijk belangrijker dan ooit. Toch blijkt één centraal kenmerk van een exponentiële organisatie onverwacht toepasselijk: het Massive Transformative Purpose (MTP), zeker als we het verbinden aan concepten van community en informatie.

Eigen plek

Het MTP is het hogere, radicale doel van de organisatie. Een goed MTP brengt een culturele beweging op gang, zo inspirerend dat zich spontaan een gemeenschap (community) vormt. Die community spreekt ons aan. Voor Van Houten&co hebben we een MTP geformuleerd: heel Houten verbinden, of in nieuwe termen: van heel Houten, inclusief de gemeentelijke opdrachtgever, een community maken. Dat MTP blijkt wonderwel samen te vallen met wat de welzijnsorganisatie wil zijn en wil bereiken. Met de begrippen gemeen­schap­pelijkheid, gelijkwaardigheid en wederkerigheid (samen: community) maakt vanHouten&­community een principiële en tegelijk heel praktische en verstrekkende keus voor zijn eigen plek in de Houtense gemeenschap.

Vrijwilligers

Een deel van de toegevoegde waarde van de organisatie is informatie uit de bevolking omzetten in kennis, en kennis in beleid en adviezen. Die informatie halen we in eerste instantie bij de honderden vrijwilligers in eigen huis. Zij worden ingezet als de ogen en oren van de organisatie. Het is een eerste stap, maar meer kenmerken van een exponentiële organisatie lijken bruikbaar. De medewerkers zijn enthousiast en er komt veel betrokkenheid en creativiteit los. Ik houd u op de hoogte hoe het verder gaat in de Houtense community.