BLOG: ‘Meerdere lijns zorg niet in anderhalve dag geregeld’

Blog door Erik Betzema, professional in de zorg, verbonden aan Twynstra Gudde Interim Management

ā€˜Marktverkenning voor de ontwikkeling van een gezondheidscentrum op landgoed Schakenbosch in de regio Leidschendamā€™. Dat was het uitdagende verzoek vanĀ  projectontwikkelaar Leeuwenpoort aan mij in het voorjaar van 2016. Verschillende eerste-, tweede- en derdelijnszorgaanbieders en de gemeente Leidschendam heb ik hiervoor benaderd en gesproken.

Tijdens dit proces merkte ik in eerste instantie dat sommige zorgaanbieders niet gewend zijn Ā om gevraagd te worden naar hun ideeĆ«n, wensen of verbeterpunten op het vlak van de gezondheidszorg in hun regio. Vaak komt het er voor hen op neer om al dan niet deel te nemen aan een concreet projectvoorstel. Sommigen konden niet veel met mijn open vragen. Anderen waren blij verrast dat zij nu eens niet een hapklare brok kregen voorgeschoteld.

Ook merkte ik aan de reacties van sommige grotere zorgaanbieders dat die meer intern gericht zijn. Kleinere zorginstellingen zijn meer bereid hun gedachten te laten gaan over de vragen die werden voorgelegd.

Geen verzamelgebouw
Uit de diverse gevoerde gesprekken bleek dat verbetering van de ouderenzorg belangrijk wordt gevonden en dat de sluiting van SEH en HAP in de regio, en de verplaatsing hiervan naar Den Haag, met zorg tegemoet wordt gezien. Uit de verzamelde informatie is Ā uiteindelijk een thema gedestilleerd, ā€˜Vitaliteit; gezond ouder wordenā€™. Dit was voor alle partijen richtinggevend in hun uiteindelijke beslissing om de gesprekken over de precieze invulling hiervan voort te zetten. Met een verpleeghuis, fysiotherapeuten en huisartsen worden op dit moment gesprekken gevoerd met synergie tussen de verschillende zorgaanbieders als uitgangspunt. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om een bedrijfsverzamelgebouw te realiseren waar de zorgaanbieders allemaal hun activiteiten ontplooien zonder in het voordeel van de patiĆ«nt gezamenlijk vernieuwende activiteiten te ontplooien. Het ligt voor de hand meerdere zorgaanbieders ook uit de tweede lijn in een later stadium te benaderen.

Eerstelijnsverblijf
Een andere behoefte die bij eerstelijnszorgaanbieders werd gevoeld is om senioren niet onnodig in het ziekenhuis op te nemen. Als het niet anders kan, kan gebruik gemaakt van een faciliteit van de huisarts zelf, dus dichtbij huis en niet in een ziekenhuisomgeving. Dit heet in de zorgwereld Eerstelijnsverblijf (ELV). Tijdens de verkennende gesprekken met kandidaat zorgaanbieders is een verpleeghuis bereid gevonden om de verpleegkundige zorg hiervan te coveren. Ook andere zorgaanbieders die bij het project zijn betrokken, huisartsen en fysiotherapeuten, zijn enthousiast om deze mogelijkheid binnen hun activiteiten te integreren. De huisartsen nemen in dit model de medische verantwoordelijkheid op zich.

Daarnaast worden de zorgverzekeraars in de regio actief benaderd. Een zorgverzekeraar geeft aan dat zij het fenomeen ELV zien als een laatste middel. De eerste lijn moet zelf de zorg rondom een patiƫnt goed organiseren zodat een ziekenhuisopname als het even kan wordt voorkomen. Van grootschalige uitbreiding van EVL is zij geen voorstander.

Groen sein
Het project Schakenbosch gaat binnenkort een nieuwe fase in. Intentieovereenkomsten met de betrokken zorgpartijen worden ondertekend waarna individueel en gezamenlijk gekeken wordt op welke wijze er samengewerkt kan worden opdat het gezondheidscentrum een mooie toekomst tegemoet kan gaan. Als alle seinen op groen blijven staan zal het centrum in het voorjaar van 2019 haar deuren openen. Meerdere lijns zorg is niet in ander halve dag geregeld.

Erik Betzema
Betzema Zorgt
e.betzema@ziggo.nl