Loopt het onderwijs vast?

Door: Leon Bovée, directeur Twynstra Gudde Interim Management.

Het laatste TGIM social event van 2017 was een groot succes. Onderwijs-associé Max Merkx nam de vijftig aanwezige gasten mee in de actuele ontwikkelingen in het hoger onderwijs. ‘Dreigt het onderwijs vast te lopen?’, vroeg hij zich af. Het onderwijs staat namelijk voor grootse uitdagingen die onder andere vastliggen in de kabinetsplannen van Rutte III. Denk aan hogere studierendementen, flexibilisering van het curriculum en strengere eisen aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit alles gepaard gaande met toenemende regeldruk. Merkx vroeg zich af of onderwijsprofessionals hierdoor nog wel met trots en toewijding hun werk kunnen doen. Of bestuurders nog wel zijn toegerust om plannen in daden om te zetten. ‘Deze vragen stellen we ons al jaren en iedereen maakt zich zorgen hierover’, aldus Merkx.

Zoals Thom de Graaf, voorzitter van de HBO Raad onlangs zei: ‘Wie resultaten verwacht, moet niet opleggen, maar stimuleren, faciliteren en vertrouwen schenken. Een les die iedere ouder leert, maar in Den Haag vaak wordt vergeten.’

Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden toonde Max Merkx tijdens het TGIM social event op 21 november jl. dat niet alleen de toenemende regeldruk een feit is, maar ook dat die regeldruk niet vooral door de rijksoverheid wordt opgelegd, maar juist door de eigen instelling. De interne controleapparaten blijven groeien en groeien. Het lijkt er sterk op dat de regeldruk die aanvankelijk van buiten kwam, naar binnen is gehaald en daar alsmaar verder is uitgebouwd. ‘Bestuurders moeten veel vaker de simpele vraag stellen: kiezen we met wat we nu doen wel écht voor de leerling en de student?’, vroeg Merkx zich af. Als perspectief liet hij de aanwezigen het pamflet met zeven actiepunten van GGZ Nederland zien. Zijn boeiende betoog lokte stevige debatten over de mogelijkheden en (on)neembare barrières uit. De discussie ging door tot in het restaurant waar in de loop van de avond de geanimeerde bijeenkomst werd afgesloten. Een ding is zeker; het laatste woord over dit onderwerp is zeker nog niet gesproken.