Managementassistent (28 uur per week)

Managementassistent (28 uur per week)

TwynstraGudde Interim Management vormt met TwynstraGudde Executive Search een sterke combinatie voor managementvraagstukken onder de vlag van TwynstraGudde. Met een team van zes partners en twee managementassistenten helpen wij onze opdrachtgevers in Zorg, Overheid en Onderwijs bij de invulling van tijdelijke en vaste managementposities op senior- en executive niveau. Wij doen dit al ruim 30 jaar en hebben een hele goede naam in de markt. In ons werk ontzorgen wij onze opdrachtgevers maximaal en wij zoeken, ter vervanging, een managementassistent die ons hierbij gaat helpen.

Functie

Als managementassistent vervul je een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de interim en executive markt. Je hebt gevoel voor commercie en je ondersteunt en stuurt partners en denkt mee over hoe ons werk nog beter kan. Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning bij het werk van partners en je hebt zelf veelvuldig telefonisch contact met onze opdrachtgevers, interimmanagers en kandidaten. Je bent samen met je collega de spil van ons team. Ook heb je een verbindende rol richting andere onderdelen van TwynstraGudde. Dit betekent dus een brede, afwisselende functie met veel zelfstandigheid. Verder kan je denken aan de volgende werkzaamheden:

 • Ondersteunen bij het opstellen van offertes en contracten
 • Searchen naar kandidaten via social-mediakanalen
 • Bijhouden van het Recruitment/CRM-systeem
 • Beheren van onze website en social-mediakanalen
 • Ondersteunen bij verschillende marketingactiviteiten
 • Inplannen van afspraken en organiseren van events
 • Voorbereiden en notuleren van diverse vergaderingen
 • Betrokken zijn bij het inrichten en goed laten verlopen van onze (kwaliteits-) processen

Een verantwoordelijke en belangrijke rol waar je veel impact kunt hebben op de mooie opdrachten die we voor opdrachtgevers vervullen.

Profiel

Kennis en ervaring:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Relevante ervaring als managementassistent
 • Op de hoogte van “moderne” digitaliserings- en social-mediamogelijkheden
 • Ervaring in een commerciële organisatie
 • Kennis van onze dienstverlening of ervaring in onze branche is een pre

 

Competenties en vaardigheden:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Taalvaardig
 • Stressbestendig en flexibel
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Proactief, enthousiast en flexibel
 • Vaardig in social media, Outlook, Word, Excel en PowerPoint

Arbeidsvoorwaarden

Marktconforme beloning met zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De invulling van de uren gedurende de week gaat in overleg, vrijdag is in ieder geval een werkdag.

Eventuele uitbreiding van uren is mogelijk.

Procedure en planning

De functie kan met ingang van 1 september worden ingevuld en bij voorkeur uiterlijk per 1 oktober a.s.

Het selectieproces zal bestaan uit ontmoetingen met 3 partners en je collega
managementassistent in twee rondes.

Een referentieonderzoek kan eventueel deel uit maken van de procedure.

Als je enthousiast bent en past in het profiel, mail dan je motivatiebrief met CV uiterlijk 15 augustus a.s. naar akd@tg.nl.

Heb je nog vragen? Neem dan via email contact op met Anne Kodde, partner, via akd@tg.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Lid raad van toezicht, profiel zorg/sociaal domein en affiniteit met bedrijfsvoering Kessler Stichting

Doordat een van de leden van de raad van functie verandert, waarbij een conflict of interest mogelijk is, treedt zij op korte termijn terug en ontstaat er een vacature in de raad van toezicht (rvt) van de Kessler Stichting. Het betreft hier een vacature met het profiel zorg/sociaal domein en affiniteit met bedrijfsvoering. 

Algemeen

De raad van toezicht bestaat uit 5 leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. De raad van toezicht heeft twee hoofdtaken, te weten: 

 • integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Kessler Stichting 
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur/bestuurder ten aanzien van de hoofdlijnen van het beleid. 

Naast haar formele hoofdtaken waarderen de raad van toezicht en de bestuurder het om van gedachte te wisselen over hoe de doelstelling van de Kessler Stichting op een vraaggestuurde manier kan worden ingevuld kijkend naar de veranderende samenleving, de transitie in de zorg en het financiële kader waarin de Kessler Stichting opereert. 

Kenmerken van deze raad van toezicht zijn: 

 • actief toezicht, goede verhouding en regelmatig overleg met OR/CR/MT 
 • onafhankelijkheid: onafhankelijk van partijen en onafhankelijk van geest (functioneel kritisch) 
 • advies c.q. sparringpartnerrol 
 • kritische distantie én betrokkenheid 
 • maatschappelijk betrokken 
 • goede onderlinge verhoudingen. 

De raad vergadert op dit moment 6 keer per jaar, de Audit Commissie 5 keer per jaar en de commissie Kwaliteit en Veiligheid 2 keer per jaar. De toezichthouder met het profiel zorg/sociaal domein (met affiniteit met bedrijfsvoering) maakt deel uit van de Audit Commissie. De Remuneratie commissie komt bijeen wanneer nodig. De raad evalueert jaarlijks haar eigen functioneren. De leden ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden.   

Specifiek 

Profielschets Lid raad van toezicht met aandachtsgebied zorg/sociaal domein en affiniteit met bedrijfsvoering: 

Kennis en ervaring: 

 • een opleiding op academisch niveau, bij voorbeeld bestuurskunde, bestuursrecht of bedrijfskunde in relatie tot de gezondheidszorg 
 • Ruime ervaring in de gezondheidszorg en/of het sociaal domein vanuit een strategisch/bestuurlijk perspectief; Dit kan als bestuurder of directeur, liefst binnen een maatschappelijke organisatie; actuele kennis van relevante financieringsstromen, aanbestedingsprocessen en ketensamenwerking. Affiniteit met bedrijfsvoering 
 • (politiek-) bestuurlijke affiniteit en oog voor besturings- en besluitvormingsprocessen 
 • ervaring met governancevraagstukken, al of niet vanuit een positie als toezichthouder 
 • kandidaten met zowel een profit als een non-profit achtergrond kunnen reflecteren. 

 Daarnaast geldt: 

Competenties en drijfveren: 

 • analytisch vermogen: stellen van kritische vragen ten aanzien van inhoud en proces en kunnen doorvragen wanneer meer informatie nodig is om een goed oordeel te kunnen vellen 
 • oordeelsvorming: nuchter, met beide benen op de grond, feitelijke en inhoudelijke benadering van vraagstukken 
 • stevig, met een rechte rug 
 • integer, betrouwbaar en met de nodige zelfreflectie 
 • er plezier in hebben om als toezichthouder deel uit te maken van een organisatie die op een zeer dynamische en professionele wijze haar plek invult in een snel veranderende samenleving 
 • een echte teamspeler willen zijn 
 • affiniteit met de doelgroep van de Kessler Stichting. 

Organisatie en planning  

De Kessler Stichting laat zich bij de invulling van deze vacature ondersteunen door Twynstra Gudde Executive Search in de persoon van Dick Webbink, associate partner. Als u informatie wilt hebben over de functie of de procedure, kunt u met hem bellen op 06-52312622. Als u wilt solliciteren stuurt u een e-mail naar dwe@tg.nl met zowel een actueel CV als een korte motivatie van uw sollicitatie. Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op de website van de Kessler Stichting www.kesslerstichting.nl. of op tg-es.nl . 

De formele benoeming van de nieuwe toezichthouder zal plaatsvinden in de rvt-vergadering van 2 oktober 2019. Daaraan voorafgaand vinden alle noodzakelijke oriënterende en selectiegesprekken plaats. Wij verzoeken u bij uw sollicitatie aan te geven wanneer u met vakantie bent.