Directeur onderwijs, MBO College Zuid, onderdeel van ROC van Amsterdam

Ongeveer 3800 mbo-studenten volgen een creatieve, culturele, sportieve of dienstverlenende opleiding, veelal niveau 4, bij het MBO College Zuid. Een ambitieuze school met lef. Die zowel studenten als medewerkers stimuleert het beste uit zichzelf te halen. Midden in de maatschappij met unieke opleidingen zoals het Johan Cruyff college, het Jan des Bouvrie college, Frank Sanders Akademie, College de Toekomst voor Topsporters, Jeanschool en PACT. Een Amsterdamse school die zich onderscheidt door aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de Metropool Regio Amsterdam en de snel veranderende beroepsomgeving. Het college heeft 3 locaties van waaruit 12 opleidingsteams het onderwijs verzorgen.

Het MBO College Zuid is een onderdeel van het ROC van Amsterdam (ROCvA). Het college bestaat nu 6 jaar en zowel het onderwijs als de bedrijfsvoering zijn op orde. Sinds 2017 heeft het college de koers dan ook verlegd van beheren naar innoveren. Er is geĂŻnvesteerd in nieuwe onderwijsconcepten, er zijn hybride leeromgevingen ontwikkeld en in co-creatie met het werkveld zijn initiatieven ontstaan die geleid hebben tot nieuwe unieke opleidingen. Hun succes leidt ertoe dat meer opleidingen in het college de opleiding samen met het werkveld (opnieuw) vorm willen geven. In de komende jaren is de uitdaging vooral om de kwaliteit van het onderwijs te blijven borgen en tegelijkertijd ruimte te bieden aan verandering en vernieuwing. Met bijzondere aandacht voor portfoliokeuzes, afnemende instroom, digitalisering, leven lang ontwikkelen en persoonlijk leren.

Voor deze opgaven zoekt het directieteam van MBO College Zuid een ervaren directeur onderwijs met visie en daadkracht.

Functie

Samen met de voorzitter en de directeur bedrijfsvoering vorm je het directieteam van het MBO college Zuid. Als directeur onderwijs ben je verantwoordelijk voor het pedagogisch didactisch klimaat, voor de onderwijsontwikkeling, onderwijskwaliteit en de kwaliteitscultuur binnen het college en voor de onderwijsinhoudelijke processen zoals examinering. Je stuurt enkele opleidingsmanagers aan, de manager van het loopbaan expertisecentrum, de examendienst en de beleidsmedewerkers. Als directeur onderwijs geloof je in de kracht van het mbo en straalt dat uit.

Binnen het ROC van Amsterdam ben je betrokken bij brede platforms waar onderwijsbeleid wordt ontwikkeld en centrale afspraken worden gemaakt over de borging van kwaliteit. Je zorgt ervoor dat het ROCvA brede onderwijsbeleid en de onderwijsvisie van het college op elkaar zijn afgestemd.

Een brede en verantwoordelijke rol waar je veel impact kunt hebben op het onderwijs en de toekomst van een grote groep ambitieuze mbo-studenten.

Profiel

Kennis en ervaring:

 • Afgeronde academische opleiding
 • Ruime en brede ervaring in het onderwijs
 • Managementervaring in het onderwijs
 • Ervaring met beroepsonderwijs is een pre
 • Kennis van de regionale uitdaging is een pre
 • Visie op (mbo-)onderwijs en op voor het college relevante thema’s

Competenties en vaardigheden:

 • Een verbindend leider, handelend vanuit visie en inspirerend
 • Open in de communicatie en nieuwsgierig
 • Analytisch en organisatiesensitief
 • Een ondernemend en resultaatgericht persoon
 • Daadkracht en executiekracht, iemand die zaken afmaakt
 • Een zelfbewuste teamspeler en gesprekspartner op alle niveaus
 • Je hebt oprechte aandacht voor wat mensen beweegt en gebruikt humor in het contact

Arbeidsvoorwaarden

Honorering vindt plaats op basis van kennis en ervaring en conform de CAO MBO schaal 14 (maximaal € 6.301,-). De inschaling is afhankelijk van ervaring.

Procedure en planning

De procedure is erop gericht om de directeur onderwijs uiterlijk 18 oktober 2019 te benoemen. Het MBO College Zuid laat zich in deze procedure begeleiden door Beata Neerhoff en Anne Kodde van Twynstra Gudde Executive Search.

De gesprekken met de selectiecommissie worden gehouden op 24 september en de tweede ronde zal begin oktober plaatsvinden. In deze ronde word je ook gevraagd een presentatie te houden. De voordracht aan de benoemingadviescommissie van het ROCvA vindt op 15 oktober 2019 plaats.

Een ontwikkelassessment en het inwinnen van referenties kunnen deel uit maken van de procedure.

Als je voor deze functie belangstelling hebt, ontvangt TwynstraGudde graag uiterlijk 8 september je motivatiebrief en cv. Voor meer informatie en solliciteren kan je contact opnemen via e-mail met Beata Neerhoff (bnf@tg.nl) of Anne Kodde (akd@tg.nl).