Door: Roel Geers, partner Twynstra Gudde Interim Management

Het is mijn volle overtuiging dat interim management een uitstekende interventie is en blijft om daadwerkelijk een verandering binnen een organisatie tot stand te brengen. Met een professionele interim manager heb je direct kwaliteit aan boord. Je haalt een bekwame buitenstaander in huis, een met een frisse blik en vreemde ogen die dwingen. Alles bij elkaar ben ik van mening dat dit de juiste ingrediënten zijn om grote of kleinere veranderingen binnen een organisatie te kunnen realiseren.

Behalve om te helpen noodzakelijke veranderingen door te voeren, is interim management ook de aangewezen aanpak om te komen tot grote innovaties, het opzetten van nieuwe business modellen of hogere doelstellingen te bereiken waarbij nog onbekend is langs welke route de mooiste resultaten kunnen worden behaald. Om dergelijke ‘hogere’ doelen te bereiken, is creativiteit en bezieling nodig. Gaat het de betrokkenen om wat er wél kan, wordt er gedacht in kansen en mogelijkheden, weten we dat er fouten worden gemaakt en wordt het leren van die fouten tot een kunst verheven.

De start van zo’n traject is vaak een idee en een ideaal van een bevlogen opdrachtgever. Zo’n ideaal kan de wereld veiliger, gezonder, duurzamer of mooier maken. Of het gaat over de innovatie van business modellen of productinnovaties in een greenfield situatie. Ik ben van mening dat het altijd wijs is om in zo’n traject een interim manager aan te trekken die in staat is om samen met de opdrachtgever mooie vooruitstrevende ideeën en plannen tot een goed einde te brengen. Iemand met de juiste competenties, bekend met de markt of de branche, zonder de historische remmers vanuit de eigen organisatie. Iemand die met de nodige energie bezielend leiding gaat geven aan de realisatie van de idealen van de bevlogen opdrachtgever. De mensen bij Twynstra Gudde Interim Managment verdiepen zich in het DNA van de organisatie van de opdrachtgever. Het zijn professionals die beschikken over een veranderkundige en bedrijfskundige gereedschapskist waarmee ze bedrijven kunnen helpen om elke klus, hoe gecompliceerd ook, te klaren.

Ik ben graag bereid hierover meer informatie te verstrekken: roel.geers@tg.nl