door Beata Neerhoff, partner Twynstra Gudde Interim Management

Is het volgende herkenbaar? Je kijkt naar de eigen organisatie en ziet dat er enorm hard wordt gewerkt door in- en externe medewerkers. Je krijgt het gevoel dat je naar een groep kikkers in (en om) een kruiwagen kijkt. Iedereen doet met veel inzet zijn best, maar het resultaat is niet wat je ervan had gehoopt en verwacht. Samen werken is geen samenwerken. Ik zie het regelmatig gebeuren in de organisaties waar ik opdrachten uitvoer of waarmee ik in gesprek ben, omdat ze vragen hebben aan ons bureau.

Als interim- of programmamanagers namens Twynstra Gudde in een organisatie aan het werk zijn,  ontstaan regelmatig vervolgvragen in relatie tot de opdracht die ze daar uitvoeren. Bijvoorbeeld of wij een persoon of organisatie kennen die het gevraagde kan leveren, die een ‘gat’ kan vullen. Het is heel prettig als een opdrachtgever je bij een dergelijke wens betrekt, want met een beetje geluk heb je invloed op de vraagformulering én op het vinden van een passende oplossing. Toch is het in meerdere opzichten een uitdaging. Want hoe zorg je dat de aanpak van ‘de nieuwe’ aansluit bij de beweging die al in gang is gezet, zowel qua inhoud als qua vorm. Mensen moeten niet in verwarring worden gebracht omdat een andere richting wordt gekozen en een trendbreuk is meestal niet wenselijk. Ook is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de verwachtingen realistisch zijn en de opdrachtgever weet wat hij wel en niet kan verwachten.

Enerzijds moet je investeren in de relatie met de opdrachtgever om te kunnen bespreken in welke setting de vraag speelt en welke oplossingen passen. Anderzijds betekent het fors investeren in ons eigen netwerk, veel mensen met verschillende disciplines goed leren kennen, zowel persoonlijk als professioneel. Omdat niet elke opdrachtgever en elke vraag hetzelfde zijn, vraagt het om een breed palet aan mensen met evenzovele oplossingsmogelijkheden. Alleen op die manier kun je van samen werken, samenwerken maken.

Als partner bij Twynstra Gudde Interim Management voel ik mij verantwoordelijk voor het leveren van de best mogelijke oplossing. Daarom ben ik altijd op zoek naar ‘hoe het ook kan’. Ik wil indien nodig ook oplossingen kunnen leveren die buiten onze primaire scope vallen. Hiervoor werken wij   samen met interim-managers, collega´s van Twynstra Gudde en Adviestalent. Dan blijft er niet veel meer te wensen over zou je denken. Tot ik sprak met Paul van Deursen en Chettri Ober, de directeuren van Onderwijs.pro. Zij kijken op een voor mij herkenbare wijze naar de (onderwijs)wereld en voeren daar prachtige opdrachten uit met een zeer deskundig team. Qua werk en werkwijze een prima aanvulling op het palet dat wij kunnen bieden. En dan gaat het snel. Enkele inspirerende bijeenkomsten later zijn wij ‘in business’ en bedienen wij ons beider opdrachtgevers met de best mogelijke mensen en oplossingen. Wij leren met en van elkaar, kort gezegd: samenwerken optima forma.